Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Chtěli bychom Vám představit program Dělnické strany sociální spravedlnosti zaměřený na informační technologie. Zde přiblížíme celkovou filozofii, jejíž rozvinutí do konkrétních kroků naleznete v dalších příspěvcích. Cílem tohoto programu je řešit ty aspekty užíváních informačních technologií, které nejsou čistě technologické a vyžadují politické nebo regulatorní opatření a zároveň se bránit regulacím, které na naši svobodu útočí.

Zásada číslo jedna.
V problematice (informačních nejen) technologií a jejich strategických komponent je z politického hlediska klíčová problematika jejich kontroly v nejširším slova smyslu. Tedy disponování licencemi a rozhodnutí o budoucí podobě produktů a všechna rozhodnutí týkající se dané technologie, nikoliv pouhé rozhodování o cenách a dílčích podmínkách licence (např. omezení licence na 5 let). Problematika kontroly se týká jak klasických komerčních produktů, které jsou výhradním vlastnictvím konkrétní organizace, tak i u děl s otevřeným zdrojovým kódem pod svobodnými licencemi. I zde je třeba řešit, kdo produkt kontroluje. Zpravidla je to někdo, kdo sponzoruje klíčové vývojáře, i když zde kontrola není natolik pevná a jasná. Pro Českou společnost je žádoucí, aby existovala systematická politika, která umožní státu takové autory a vývojáře vychovávat podporovat a tím si získávat vůči světu výhodnou pozici a zároveň produkovat kvalitní kulturní dědictví a ještě snížit závislost (potažmo uspořit) na dovozu komerčních produktů.

Zásada číslo dvě.
Kontrola a z toho vyplývající požitky musí přejít od parazitických struktur nadnárodních korporací, k tvůrcům a jejich národu. Informační technologie jsou mimo jiné podstatná součást kultury a tak musejí být i vnímány lidmi a státem.

Zásada číslo tři.
Česká republika se musí aktivně snažit, aby stát a jeho občané a firmy měli maximální podíl na kontrole informačních technologií, je nepřípustné přihlížet kolonializaci, tak jak se to například děje tolerováním monopolních praktik nadnárodních korporací. Přitom Česká republika disponuje velkým množstvím talentovaných lidí, kteří produkují technologie špičkové světové kvality. Míra kontroly těchto zdrojů je podstatným měřítkem stupně národní nezávislosti.

Zásada číslo čtyři.
Je nutné, aby byl v lidech systematicky podporován tvůrčí potenciál, všemi způsoby a aby lidé si byli vědomi širších aspektů své tvorby. Bez podpory konkrétních tvůrčích osobností není možné dosáhnout výše zmíněných cílů.

Zásada číslo pět.
Ke svobodě se nelze propracovat regulací. Svobodu nelze dosáhnout nějakým administrativním zásahem typu úřad či zákon (například úřad na ochranu osobních údajů). Svobodu si musí každý jedinec a národ vybojovat, my jen ukazujeme cestu a nabízíme hodnoty. Je těžké budovat svobodu ve společnosti, kde si většina lidí ani neuvědomuje katastrofální následky šmírování a cenzury internetu a nejeví nějakou známku vůle k průzkumu technologických protiopatření a obraně vlastních bytostných zájmů. V boji za (technologickou) svobodu spoléháme výhradně na vůli, inteligenci a píli národa a možnosti technologií nikoliv na administrativní opatření. Připomeňme si zde výrok bojovníka za svobodu Miroslava Dolejšího a příslušníka třetího a čtvrtého odboje z Týdeníku Politika „Organizace zbabělého houfu je bezcenná. Úkol veřejného odporu a opozice na sebe musí vzít každý jednotlivec“. Administrativní a politická opatření budou vycházet ze společné vůle národa osvobozeného od nepřátelské propagandy a budou směřovat proti zneužívání kapitálu nadnárodních firem k omezování naší svobody.

Zásada číslo šest.
Svoboda projevu a anonymita má absolutní přednost před ochranou autorských práv. Tedy pokud je technologie jejímž prostřednictvím dochází k porušování autorských práv, ale pomáhá chránit svobodu projevu a anonymitu, nemůže být technologie jako taková potlačována. Toto se týká explicitně například šifrovaných a peer-to-peer sítí, ašifrování obecně, dále anonymizačních sítí typu TOR .

Obecné cíle

 • Technologická nezávislost a svoboda rozhodování pro ČR i její obyvatele a firmy.
 • Zabránění patentovému a copyrightovému vydírání občanů.
 • Zabránění omezování svobody slova ať již pomocí obskurních zákonů nebo oklikou pod záminkou porušování autorských práv.
 • Zajistit síťovou neutralitu internetu, to znamená poskytovatelé budou muset zprostředkovat uživateli internetu jakoukoliv komunikaci a nebudou jí moci filtrovat ani zpomalovat oproti jiné komunikaci. Budou se muset chovat naprosto neutrálně.
 • Zrušení výběru daní, které jdou do soukromých kapes mediálních korporací a na „tvorbu“ jejich antikulturních paskvilů.
 • Necenzurovaná svoboda slova, zajištěná technologiemi (nikoliv úřady) na ochranu soukromí a vůlí lidí je používat a vyvíjet.
 • Preference přímé komunikace mezi koncovými uživateli tzv. Peer-to-peer jako protiváha k jednostranné komunikaci uživatel-nadnárodní mediální korporace.
 • Preference aplikací založených na svobodném software, otevřených licenčně čistých protokolech a přímé komunikaci (peer-to-peer).
 • Kvalitní informatické vzdělávání a posilování právního vědomí občanů.
 • Systematická státní podpora svobodnému a kulturnímu obsahu v míře řádově větší než dnes.
 • Budování kultury a kapitálových statků svobodného software pro další generace reprezentované svobodným obsahem.
 • Rozšiřování technologického životního prostoru pro náš druh.
 • Systematické zdokonalování znalostí a schopností jednotlivců kvalitním vzděláváním zaměřeným na získání schopností.

Co to je?

Smlouva ACTA je pokus o mezinárodní kodifikaci instrumentů určených k potlačování a kontrole šíření informací pod různými záminkami. Jedná se tedy o pokus zavést globální cenzuru.

Jsme kategoricky proti všem snahám podobným smlouvě ACTA

Co je cílem takové smlouvy?

Cílem je protlačit nějaký mechanizmus globální, který bude blokovat toky informací. Jako záminky pro boj proti šíření informací jsou používány nejčastěji dětská pornografie, pirátství a terorizmus. Jistě se mohou vyskytnout jiné záminky stejně jako tyto mohou zmizet. Konec konců o tyto věci vůbec nejde. Důležité z pohledů zájmů, které o protlačení této smlouvy usilují je mít nějaký mechanizmus nějakou cenzuru umožňující. Následně se poté nekontrolovatelně rozšíří.

K čemu slouží potlačování šíření informací?

To je klíčové pro jakoukoliv formu vlády, která okrádá a obelhává občany. Současná forma vlády má ale daleko ambicioznější cíle, chce s vámi manipulovat a díky vaší zmanipulovatelnosti dosáhnout vašeho dobrovolného souhlasu s vašim zotročením. Pokud si jako otrok nepřipadáte, je to důkaz úspěšné manipulace, neboť na daních platíte tolik, jako ve vrcholném feudalizmu a jako protihodnotu dostáváte od státní správy právě takové dárečky jako je smlouva ACTA, složenky na státní dluh od kníže pána a jiné formy potlačování vašich práv zvané boj proti extrémizmu.

Proč to prosazují jaký je účel dané smlouvy?

Naivní politická hnutí si myslí, že se jedná pouze o snahu zabránit, jak oni říkají volnému šíření informací ve jménu zisku pro mediální a softwarové nadnárodní korporace. To je ale pouze část pravdy a to ta menší. Myslí si, že za zákonem stojí lobby nahrávacích a softwarových společností a jde o jejich zisk. O zisk nejde. Jde o moc. Pokud ji mají mezinárodní lichvářské klany, které také ovládají mediální a softwarové giganty, mohou si jakoukoliv sumu přivlastnit ze státního rozpočtu. Tak jako například učinili formou pomoci bankám. Je to jednodušší než vydělávat na prodeji hudby. Má to ale rizika a tím je politická revolta občanů. Právě kontrolou informací a kampaněmi proti „extrémizmu“ se jí snaží zabránit. Systém stojí na masivních krádežích maskuje je pomocí lží a aby ze lží vyrobil pravdu potřebuje kontrolovat tok informací.

Tedy omezení toku informací nemá s „pirátstvím“ nic společného a je zaměřeno spíše proti skutečné národní opozici proti globalizačnímu zotročení lidí?

Jistě, pirátství není problém ani pro mediální koncerny, je to tedy pouze záminka pro globální kontrolu obsahu komunikace. Pokud by koncernům skutečně šlo o peníze, prosadí si obdobu poplatků z datových nosičů a budou mít peníze a jisté, bez rizika… Problém podobných zákonů je ale to, že pirátství je pouze záminka. Tedy pokud by se nakrásně pirátství jak to chápeme dnes legalizovalo, což není problém, najde se jiná záminka pro zavedení cenzury. Například terorizmus, nebo cokoliv jiného. Strany usilující o legalizaci tzv. pirátství tedy bojují pouze proti jedné z mnoha záminek pro prosazení globální cenzury v podobě zákona ACTA. Tato cenzura je namířena proti smysluplné opozici, která míří na životní zájmy globální lichvářské mafie a tou je pouze opozice usilující o osvobození národních celků od tohoto systému, tj. národní opozice.

Jaké podobné zákony a iniciativy máte na mysli?

Kocábovo červené tlačítko, odpojování „rasistických bloggerů“, návrhy na zákaz annonimizérů, iniciativy za bezpečný internet. Takové iniciativy se množí jako houby po dešti a není možné je všechny svést na zlé mediální koncerny, navíc pokud se jedná v případě bloggerů o tvůrce obsahu nikoliv nějaké „piráty“, kteří obsah naopak neautorizovaně konzumují. Mají širší podporu vládnoucí oligarchie.

Kdo ACTA a podobné smlouvy prosazuje?

Ten kdo má z takové agendy největší prospěch. Jsou to mezinárodní lichvářské gangy, které ovládají politické systémy západních zemí. Parazitují na jejich hospodářství do té míry, že je řada států před krachem. Od kontroly informací a zostření represe si slibují udržení politické podpory populace, kterou zotročili.

V čem spočívá nebezpečí smlouvy ACTA a iniciativ za globální cenzuru?

Zavádí mechanizmus kontroly informací a ten je dlouhodobě namířen nikoliv proti „pirátství a plagiátorství“, ale proti jakékoliv politické opozici vůči globálnímu lichvářskému otrokářskému sytému. Touto opozicí je pouze opozice, která sází na národní kooperaci oproti globálnímu zotročení obyvatel známému jako globalizace.

Co ostatní politické strany staví se proti omezování svévolnému komunikace a cenzuře internetu, kterou chtějí globalizátoři uvalit na České občany?

Tak například rádoby pravicová prý konzervativní ODS si ve svém programu přímo jaké řešení má na cenzuru internetu „… budeme velice obezřetní při jeho regulaci, byť s přihlédnutím k nutnosti bránit šíření společensky nepřijatelných témat a myšlenek (pedofilie, xenofobie, extremismus).“. Tedy rádoby pravicová strana prosazuje nejen regulaci a dokonce regulaci šíření myšlenek. To ale není všechno, prosazují i regulaci pouhých témat, tedy jen debata o čemkoliv zmiňovaném je předmětem regulace. Dá se nade vší pochybnost, že v tomto bodě je program ODS v rozporu s lidskými právy.

Další údajně pravicová strana Strana Svobodných Občanů, která si říká Svobodní, by internet (tedy značnou část komunikace lidí) asi moc svobodný nenechala. Na otázku ohledně potřeby smlouvy ACTA prohlásila „.. Změny jsou potřeba, ale způsob musí být jiný a založený na diskusi odborné veřejnosti.“. Takže jsou s výhradami pro.

Nečitelná TOP 09, na otázku jak se k tomu staví „Nemohu komentovat normu, která je ještě v průběhu úprav …“, tedy usilovně na tom pracujeme a až to budeme mít nebudete nám do toho mluvit. To jim skutečně věříme na rozdíl od tvrzení, že Miroslav Kalousek tentokrát už bude pro změnu s korupcí bojovat.

K pirátské straně a její ideové neukotvenosti jsme se vyjádřili zde

Jak se staví komunisté k cenzuře je zbytečné se ptát….

Mnoho možností k obraně práv občanů ve volbách nezbývá.

Přinášíme vám překlad článku uveřejněného na serveru Global Research. Uvedené skutečnosti se bohužel týkají i českého prostředí.

Sledujme stopu peněz, to je základní zásada při rozkrývání kriminality na vysokých místech, zejména pokud se jedná o společné dílo soukromého a státního sektoru.

Pokud je předmětem zločinu podkopávání práv Američanů na soukromí, procesu se účastní celá armáda expertů, kteří jsou ochotni z každé situace vytřískat nějaké „výhody“, bez ohledu na to jak zničující je celý proces pro naši demokracii.

Výzkumník Christopher Soghoian říká: „Poskytovatele internetu a telekomunikační společnosti hrají důležitou a přesto málo známou roli v policejním sledování a shromažďování zpravodajských informací.“

Američané jsou drženi v nevědomosti pokud jde o tento fakt a celou řadu podobných skutečností, patří mezi nejstřeženější veřejná tajemství toho, co se eufemisticky nazývá „šmírovací skandál NSA“.

A když nadace Electronic Frontier Foundation (EFF) zveřejnila, před několika měsíci tisíce stran dokumentů „obsahující detaily zákulisního vyjednávání vládních orgánů o imunitě pro telekomunikační operátory zapojené do ilegálního vládního sledování.“, odkryla tak špičku ledovce toho, co by mělo být pořádným skandálem, kterému se ovšem mainstreamová korporátní média příliš nevěnovala.

Obamův režim „změny“ se téma snažil zakrýt co nejrychleji.

Ve snaze zabrzdit podezření veřejnosti ohledně toho, jak věci ve Washingtonu skutečně fungují vláda sdělila že: „.. bude pokračovat v blokádě zveřejnění dalších dokumentů, včetně komunikace vládních orgánů a záznamů poukazujících na identitu telekomunikačních firem lobujících za imunitu.“, říká právník nadace EFF Kurt Opsahl.

Nejedná se o žádnou maličkost, pokud uvážíme, že soudy by na základě takových materiálů mohli shledat telekomunikační a internetové firmy vinné z poškozování práv zákazníků a pokuty by se mohly vyšplhat až do řádů miliard dolarů. Dokonce i v dnešním prostředí vládní pomoci korporacím, hesel jako „příliš velké na to aby to zkrachovalo“, a v prostředí vládních dárků korporátním podvodníkům. Navíc by korporace utrpěly velké škody na pověsti.

Proto bylo minulý rok tolik spěchu ohledně retroaktivní imunity, kterou si společnosti vyprosili a loutky v kongresu ze všech stran politického spektra jí schválili, když odhlasovali dodatky k zákonu FISA,

Pokud bychom si položili otázku: „Jak často je Internetová komunikace monitorována a je potřeba k monitorování soudní příkaz?“, nebudeme se divit odpovědi, že „Velmi malá část těchto případů vyžaduje soudní příkaz.“

Pokud o vás vládní agentura prohlásí, že o vás potřebuje informace pro probíhající kriminální nebo protiteroristické vyšetřování, může odposlouchávat komu a o čem posíláte maily, www stránky které sledujete, jaká klíčová slova vyhledáváte ve vyhledávačích a komu voláte.

Jinými slovy dejte nám vše co chceme a na nic se neptejte.

Telekomunikační operátoři a poskytovatelé internetu jsou tomuto požadavky velmi přístupní. A díky vládním zakázkám v okupovaných územích jako je Afganistan nebo Irák se jim služba policejnímu státu bohatě vyplácí.

Popis spolupráce firny Sprint Nextel a policejního státu

Srpint Nextel poskytl orgánům činným v trestním řízení 8 miliónů lokačních GPS informací o svých zákaznících mezi zářím 2008 a říjnem 2009. Takovéto masivní zveřejnění citlivých údajů o svých zákaznících je možné díky tomu, že Srpint zprovoznil webový portál pro požadavky orgánů činných v trestním řízení.

Důkazy o tomto šmírovacím programu, byly objeveny ve formě audio nahrávek Managera Srintu pro elektronické sledování, který toto všechno popsal na konferenci průmyslu odposlechů, která se konala ve Washington DC v říjnu 2009.

Není jasné jestli s takovýmto masivním sběrem lokačních údajů, měl být seznámen kongres, podle zákona z roku 1999, který požaduje publikace určitých statistik o odposleších, protože ministerstvo spravedlnosti prostě tento zákon ignoruje od roku 2004.

Tento webový portál byl vybaven ceníkem, kolik firma účtuje vládě za sledování všech myslitelných údajů o svých zákaznících.

Jak se tyto fakta unikly mezi veřejnost? Výzkumník Christopher Soghoian navštívil konferenci Criminal Investigations and Intelligence Gathering (ISS. Ta není normálně přístupná veřejnosti.

Soghoian nahrál několik vystoupení a uveřejnil je na svém blogu. Protože ho ale firma TeleStrategies, která organizovale konferenci, žalovala za porušení copyrightu podle zákona DCMA Digital Millennium Copyright Act a neměl finnční prostředky aby čelil právním nákladům musel informace z blogu smazat.

Proč pouhé nahrávky z konference tolik pobuřují? Podívejme se na účastníky konference.

Je to především ETI Group , která se popisuje jako „přední firma managerského poradenství specializující se na procesní management a zlepšení.“, dále jako „přední poskytovatel“ tak zvaných „zákonných prostředků odposlechu“ pro tajné služby, poskytovatele internetu a telekomunikační firmy. ETI group poskytuje „perspektivní a škálovatelné technologie“ pro odposlech informací „z více zdrojů“.

Dalším účastníkem je NICE Systems, další „přední poskytovatel“ toho co nazývá „řešení pohledu na komunikaci“ odvozeného z „konvergence pokročilých analytických metod nestrukturovaných multimediálních dat a údajů o transakcích, od telefonních hovorů, webu, mailů, rádiové komunikace, videa, a jiných zdrojů.“. Jejími partnery z „bezpečnostního sektoru“ jasu mezi jinými Raytheon, Honeywell, Siemens, Lockheed Martin, HP, Tyco a Motorola. Všechno jsou to zvučná jména z vojensko-průmyslovéího komplexu a z rostoucího oboru odposlechů a šmírování.

Dále se na konferenci prezentoval SAP, firma jejíž divize Podpůrných služeb státnímu sektoru, poskytuje „široké spektrum aplikací podnikového software“ pro „asistenci při analýzách zpravodajským službám“ získat „včasné, přesné, objektivní a relevantní informace“.

Na pódiu se objevila Spectronic Systems, Dánskou firmu, která je „100procentně soukromá“. Její webová stránka není příliš sdílná a informuje nás, že „produkty jsou určeny pouze pro vládní agentury, orgány činné v trestním řízení, zpravodajské služby a vládou pověřené firmy.“. Ovšem na veletrhu IIS World se Spectronic rozpovídal o svých aktivitách, které zahrnují „vývoj a výrobu monitorovacích systémů a monitorovacích center“ pro telekomunikační, internetový a faxový a modemový provoz. Její systémy jsou navrženy, aby skladovaly, dekódovaly a prezentovaly hromadná data.“ a mohly fungovat jako „systémy pro zadržování dat“ pro „plošné monitorování SMS, MMS, e-mailů a jiných prostředků datové komunikace“

Firma SS8 je pro změnu velmi sdílná a tvrdí, že její produkty umožňují bezpečnostním službám „vizualizovat a analyzovat internetové brouzdání cílové osoby“ a „rozpoznat, monitorovat a předcházet kriminální aktivitě“. Jsou na sebe hrdí, že mají „globální dosah“ a rozhlašují o sobě, že jejich produkty elektronického dohledu fungují v 25 zemích světa a jejich instalace mohou odposlouchávat více než 100 miliónů občanů. Firma prohlašuje, že její platforma pro odposlech internetu, WiFi, DSL a satelitní komunikace je schopná zjistit „skryté vztahy“ a „identifikovat trendy“ což jsou kódová slova pro data mining a analýzu sociálních sítí. To vše se uskutečňuje tak, že to „zcela uspokojí funkční požadavky“ policejního státu.

Telesoft Technologies vyrábí „monitorovací sondy“, které „umožňují sběr dat“ z „mobilních a pevných telefóních sítí“. To může být prováděno „pro pevné linky, sítě 2G i 3G, a paketové sítě“. Podle firmy její „universální pasivní sondy získají obsah hovoru, jiné signály a místo volání pro použití sledovacích aplikací“. To zajišťuje plynulý přenos dat pro účely sledování ve fyzickém světě.

True Position nabídka této bezpečnostní firmy zahrnuje identifikaci a sledování jakéhokoliv mobilního telefonu v reálném čase a nabízí „hluboké znalosti“ a „dodává výkonné řešení“, které „umožní vládním a soukromým službám chránit lidi před kriminalitou a zachraňovat životy jako nikdy před tím“. Podle webové stránky společnosti dodává firma data miningová řešení, která „monitorují aktivity a chování lidí v čase, aby vytvořily jejich profily a odhalili skutečno identitu těchto občanů“.

Posledním, ale ne nevýznamným účastníkem je tajuplná Izraelská firma Verint. Ta sebe nazývá světovým lídrem v „akční rozvědce“, Pro podrobnější informace odkazujeme čtenáře na dokumenty o produktech firmy jako je Reliant nebo Star Gate, tyto dokumenty byly zveřejněny prostřednictvím webu Quintessenz. Pokud si čtete tyto dokumenty doporučujeme vám rovněž článek „Tlustí jako zloději: Soukromý (a velice profitabilní) svět korporátního šmírování“, kde se rozebírají podivné aktivity zakladatele firmy Kobiho Alexandera. Ten je v současné době se zdržuje v Namibii, poté co ho ministerstvo spravedlnosti jako Izraelského ex-špióna obžalovala z podvodů s akciovými opcemi za 138 miliónů dolarů. Alexander je vedoucí zástupce průmyslu „zákonných odposlechů“ našich elektronických komunikací, které chtějí „předcházet kriminálnímu jednání“.

Mezi vystavovateli na konferenci ISS World najdeme další tajuplnou Izraelskou firmu Narus, jejíž hardware je stálým „hostem“ v tajných místhostech agentury NSA, které jsou rozesety po celé zemi a provádějí plošný odposlech celého internetu. Tato infrastruktura byla poprvé odhalena Markem Kleinem z ATT, v jeho výpovědi pod přísahou u soudu Hepting v. ATT. Analyzátor internetového provozu firmy Naurus, STA 6400, dokáže monitorovat provoz 39000 linek ADSL rychlosti 10 Gbit/s, nebo prakticky řečeno dokáže jeden stroj od Naurusu dokáže nepřetržitě šmírovat internetový provoz několika miliónů uživatelů non-stop. Do představenstva firmy usedl v roce 2004 William Crowell, dřívější zástupce ředitele NSA.

Pověstná špička ledovce

Protože se výzkumník Soghoian chtěl dozvědět více o tom, kolik nás stojí tyto šmírovací aktivity z veřejných rozpočtů, vyplnil u ministerstva sopravedlnosti několik žádostí o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

A v ten okamžik narazil na hradbu mlčenlivosti. Jakmile zjistil jaký neomezený zlatý důl si firmy udělali z vládních zakázek na šmírování občanů, firmy přešly do protiútoku.

„Verizon a Yahoo zasáhly a sepsaly námitku, ve které mimo jiné tvrdí, že by byly veřejně zostuzeny pokud by se zveřejnily jejich ceníky za plošné odposlechy“. Jak napsal časopis Wired.

Co mohou tyto firmy před veřejností tajit? Evidentně je toho dost.

Yahoo a Verizon se zdráhali poskytnout data a sepsali námitku k ministerstvu spravedlnosti, kde tvrdí, že Shogoian chce data užít k tomu, aby s nimi zahanbil Yahoo a jiné společnosti a aby – „šokoval“ jejich zákazníky.

Stránka Cruyptome opět dodala materiály

Přes toto prskání korporací, zveřejnil John Young na své stránce zabývající se zpravodajskou a bezpečnostní problematikou Cryptome, oficiální firemní příručku společnosti Yahoo pro spolupráci s orgány vlády.

Sedmnáctistránková příručka obsahuje informace o tom co (všechno) a za kolik prozradí státním orgánům Yahoo o svých zákaznících.

Cryptome nikdy neutíká z boje navíc uveřejnila obdobné příručky korporací AT&T, Verizon, Sprint, Voicestream, Cox, Cingular, SBC, a Pacific Telesis.

Jak je vidět z příruček obdobné služby přijdou vládní orgány draho.

Kvůli Youngově úsilí informovat veřejnost, mu korporace Yahoo vyhrožovala Washingtonskou právnickou firmou Steptoe & Johnson.

V rámci výměny názorů
s Youngem, právníci firmy Yahoo vyhrožují žalobou za porušení zákona Digital Millennium Copyright Act (DMCA) a následným zablokováním webové stránky. Prý kvůli porušení autorských práv a intelektuálního vlastnictví firmy Yahoo.

Právník Michel T. Gershberg odříkává další mohutná obvinění, že zveřejnění šmírovací příručky, „také porušuje obchodní tajemství firmy yahoo a představuje vměšování se do podnikání“.

Na to Young odpovídá: „Tato příručka byla nalezena na veřejně přístupné stránce na internetu. Není tam nikde zmínka o copyrightu. Dodejte mi prosím důkazy o tom, že daná příručka je chráněna autorským právem nebo zákonem DMCA. Váš dopis obsahuje pouze tvrzení bez důkazů.“

Gershberg kontruje: „V zastoupení mého klienta, Yahoo! Inc., v příloze najdete zmínku o porušení autorských práv podle paragrafu 512 zákona Digital Millennium Copyright Act. Děkuji za spolupráci. “

Nezastrašený Young odpovídá: „Nevidím copyright nikde na šmírovací příručce co je na stránce Cryptome. Abychom se přesvědčili, že tvrzení Yahoo o copyrightu není jen další bluf pošlete nám prosím potvrzení o autorských právech na tyto publikaci“.

Young pokračoval: „Dokud nedodáte důkaz o autorskoprávní ochraně, zůstane dokument dostupný veřejnosti, neboť je ve veřejném zájmu vědět, jaký je kontrast mezi slovy a činy firmy Yahoo pokud jde o ochranu soukromí zákazníků. Mělo být tématem veřejné debaty jestli je normální, že poskytovatelé internetu ve spolupráci s vládou vědomě šmírují občany za nemalé peníze z veřejných rozpočtů.“.

Podle serveru Cryptome: „Informace v tomto šmírovacím manuálu odporují politice soukromí firmy Yahoo a ukazují uživatelům, nakolik mohou věřit slibům tété firmy. Pozitivním krokem by bylo tento manuál přepsat a odstranit hanebnosti.“

Server Wired záležitost d komentoval:

Kolik si tedy Yahoo účtuje za spolupráci s policejním státem? Server Wired píše: „Podle tohoto ceníku si Yahoo říká o 30 až 40 dolarů za obsah mailu uživatele. A říká si o 40 až 80 dolarů za obsah diskusní skupiny.“.

Pokud uvedené částky vynásobíme miliony zákazníků dostaneme zajímavé sumy.

A to je přesně to co Yahoo a verizon mysleli tím, že budeo veřejně zahanbeny a jejich zákazníci šokováni.

Multikulturní režim na Slovensku, přišel s něčím, co vyrazilo dech i nám, kteří jsme zvyklí na dennodenní politickou represi. Ministerstvo vnitra přišlo s nápadem, že zakáže svým občanům používat nástroje pro ochranu soukromí na internetu, konkrétně například program TOR. Domníváme se, že takovéto zákazy jsou ukázkovým příkladem destrukce lidských práv a pokud se jich dopouštěly nepohodlné státy jako Čína, Irán nebo Severní Korea, ocitaly se pod palbou tisku. Teď tisk mlčí nebo souhlasí (mlčení je souhlas), skáče tak jak pískají majitelé. Není nic platné, že zákon je pouze ve stádiu návrhu a navíc na Slovensku. Návrh se jistě stane skutečností a Slovensko slouží jen jako pokusný králík v rámci EU. Dokonce si ani nemyslíme, že návrh zákona se zrodil uvnitř Slovenského ministerstva a hlav jeho úředníků, spíše Slovenský bratr plní zadání velkého Bruselského bratra, který plní … ale nechme toho. Danou informaci je třeba zkombinovat s faktem, že EU investuje do vývoje software, který bude kompletně šmírovat občany a pokud chceme mít obrázek ještě kompletnější zasadíme další kamínek do mozaiky. Tak jak pak tedy jinak než s anonymizéry chtějí dodržet v případě elektronických voleb jejich anonymitu? Nebo jí chtějí zrušit a voliče zastrašovat? Co bude následovat po zákazu annonymizérů? Zákaz šifrování, zákaz používání záclon a závěsů, umístění kamer do bytů a zákaz jejich vypínání? Je velmi symbolické, že podobné zákony se vynořují ve chvíli, kdy se režim chystá na 20té oslavy převzetí nebo spíše transformace moci. Příznivec DSSS, který se ze strachu před politickou perzekucí představil pouze jako volič z Prahy dodává: „Tato tragédie má ale i své světlé stránky, dříve jsme měli hodně práce přesvědčit běžné lidi o absenci svobody a demokracie v tomto režimu, nepředpokládám, že by s tím byl po tom všem teď problém.“

Anonymizéry nejsou jen pro extrémisty, jsou pro nás pro všechny. Pomůžete nám s režimem bojovat nebo se necháte zotročit?

EU financuje i z našich peněz projekt, jehož cílem je šmírovat ještě dokonaleji vlastní občany. Propojit různé databáze se záběry kamer, šmírovat internetovou komunikaci atd… Takovéto StBácké praktiky důrazně odmítáme, zvláště pokud jsou financovány z našich daní. Navrhujeme, aby dané prostředky EU věnovala na vývoj svobodného software, který uživatelům skutečně slouží, nebo nám je ponechala a snížila o to daně. Trváme na tom, že posílat peníze organizaci, která zkoumá jak šmírovat naše občany (EU), je další zrada současného režimu na občanech.

Přestože by se mohlo na první pohled zdát, že jsou naše programy blízké není tomu tak. Pirátská strana, jak je patrno z jejího programu, prosazuje pouhou „Dekriminalizaci šíření díla v elektronické podobě za účelem nekomerčního užití”. stahování a omezení platnosti licencí.

Neuvědomují si přitom, že oba body přímo prospívají vetřelcům z nadnárodních firem, kteří nám kradou svobodu. Konkrétně tolerance pirátství podporuje návyk uživatelů na programy těchto korporací a odrazuje je od hledání svobodných alternativ. Omezení platnosti licencí opět poškozuje hlavně svobodné programy, neboť jejich kǒd bude poté moci být rabován komerčními společnostmi.


Tedy dva stěžejní body programu Pirátské strany, nejen že nepodporují svobodu ve využívání technologií, ale dokonce jí přímo poškozují a to není pouze náš názor, to tvrdí i organizace svobodného software GNU.


Našim programovým cílem je naopak svoboda pro české občany i firmy. Svoboda, za kterou je třeba i zaplatit cenu v podobě nepohodlí a konfliktů s licenčními nebo patentovými vyděrači. Hledat a pomáhat tvořit alternativy k nesvobodným programům šířeným korporacemi spolu s ponižujícími podmínkami a nulovou uživatelskou kontrolou nad tím co skutečně zařízení dělá a jestli náhodou nefunguje k odposlechu jako štěnice. Částečně se shodneme na požadavku síťové neutrality, i když pirátská strana ho takto jasně neformuluje. Pirátská strana vůbec neřeší absurdní situaci, kdy může být v ČR uvězněn kdokoliv pokud soudní znalec uzná, že má na sobě extrémistické symboly, což může být cokoliv. Pirátská strana si rovněž myslí, že ČR je na tom z hlediska ochrany soukromí relativně dobře, je vidět že mají smysl pro humor.


Oni se považují za liberální stranu to je strana, která blokuje přirozenou spolupráci lidí v rámci národa při obraně zájmů celku. My jsme nacionalisté, tedy víme, že zvláště ve složitém technologickém světě lze svobody dosáhnout jedině spoluprací větší společenské jednotky jako je národ a rodina evropských národů, zvláště pokud na vaši svobodu útočí pomocí nadnárodních korporací mezinárodní kapitál.


Jako jedinci nemáme žádnou šanci, jaká národ a rodina národů zvítězíme. Liberalizmus proti nacionalizmu. Zájmy mezinárodního kapitálu proti přirozeným zájmům národů. Skuteční piráti přidejte se k Dělnické straně sociální spravedlnosti a k boji národa za svobodu !

Tato firma používá k prosazení svého monopolního postavení na trhu operačních systémů a souvisejících aplikací nekalou praktiku zvanou bundling, která spočívá v tom, že je s koupí jednoho produktu spotřebiteli podsouván jiný související produkt a je tak omezována jeho svoboda volby. Zde dochází k situaci, kdy jsou prodejci počítačových sestav nuceni nabízet tyto sestavy pouze s operačním systémem Windows a je vyvíjen nátlak na ty, kteří nabízejí alternativy. Tak je jednak omezen výběr zákazníků, ale především se daří firmě Microsoft dostat do závislosti. Požadujeme, aby každý prodejce musel povinně nabízet ke každé prodávané sestavě minimálně jeden operační systém se svobodně dostupným zdrojovým kódem. Tato alternativa navíc nebude moci být pouze nepoužitelný paskvil pro obejití zákona, bude muset obsahovat ovladače pro veškeré komponenty a bude se muset jednat o jeden z top 5ti nejpoužívanějších takových operačních systémů. Z toho vyplývá, že v ČR nebudou moci být prodávány takové komponenty jejichž výrobce nebude ochoten vytvořit ovladače se svobodně dostupným zdrojovým kódem. Další alternativy jsou pochopitelně vítány tato je povinná. Toto opatření je reakcí na agresivní silové prodejní taktiky které používají firma Microsoft a které pro nás v důsledku znamenají nepříjemnou závislost a zbytečné finanční náklady.